Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Kjøpe eget hus i Thailand


Oppdatert: 03/04/2024

Drømmer du om egen bolig i Thailand?


En utlending kan i utgangspunket ikke eie tomt (land). Det er dog et unntak for de som investerer mer enn 40 millioner baht i Thailand. Les er om dette her >>>

Hva om du ikke har 40 millioner baht? La er aksjeselskap kjøpe og eie såvel hus som tomt (land), eller langtidsleie (bygsle) tomten du vil bygge huset på.
Opprett et selskap som eier tomten og huset
Tidligere lot man en advokat å sette opp et selskap, siden et selskap lovlig kan eie tomt (land).

Det er imidlertid et krav ved å etablere et selskap i Thailand, minst 51% av selskapet eies av thailendere. Det har så vært mange forskjellige måter å få thaiene registrert som eiere av 51% uten faktisk de har investert penger i selskapet, uten deres andel av verdiene og så videre. Såkalte "nominee".

Siden 2006 har de thailandske myndighetene strammet inn på “smutthullene” for disse bedriftene og deres såkalte “stråmenn” (nominee) og deres virkelige arbeid som aksjonærer.

Her beskrives kort reglene for “stråmenn” (nominee):
“Stråmennene” er thailandske borgere som er enige om å eie aksjer på vegne av den faktiske eieren. “Stråmennene” eier 51% eller mer av selskapet, men den egentlige utenlandske eier beholder stemmeretten over alle aksjene og retten til å motta utbytte på aksjene. "Foreign Business Act" forbyr thailandske borgere til å opptre som “stråmenn”, og straffen for slik virksomhet er fra bøter på 100.000 baht til en million baht og fengsel inntil tre år eller begge deler.

Alle selskaper hvis ut utlending eier 40 % eller mer vil bli undersøkt av myndighetene. Dersom investeringen er gjort i form av penger, må de thailandske aksjonærene (“stråmennene”) dokumentere hvor pengene kommer fra.
Denne dokumentasjonen må sendes med søknadsskjemaet for registrering av selskaper.

Avhengig av thailandske aksjonærer, vil noen aksjonærer gjør det mulig for utlendinger å ha full kontroll over sin virksomhet ved å innføre en bestemt aksje-struktur. Denne strukturen endrer stemmene i den thailandske aksjebeholdningen til 10 aksjer = 1 stemme. Den utenlandske eierandel forblir en aksje = 1 stemme, hvor fremmed full kontroll over alle aspekter av virksomheten og investeringer. Med f.eks. 100 aksjoner, hvorav “stråmenn” eier 60 % (60 aksjer) og utlendingen 40 % (40 aksjer) vil “stråmennene” ha 6 stemmer og utlendingen vil ha 40 stemmer.

Skal en kjøpe et ferdig hus eller et prosjektert hus?
Hvis du ønsker å kjøpe et nybygd hus, er det tryggere å kjøpe et som er nøkkelferdig.

Det andre alternativet er å kjøpe et prosjektert hus, men her må du betale en andel til selgeren så snart kjøpekontrakten er signert og løpende innbetalinger etterhvert som byggingen skrider frem. Dette innebærer at før boligen, veier og andre fasiliteter er ferdigstilt har du store beløp utestående.

Det kan gi deg problemer hvis selgeren av ulike årsaker ikke er i stand til å bli ferdig i tide, eller selv gå konkurs i mellomtiden. Det kan da ta flere år før prosjektet kan selges videre og bli fullført. Det vil være tids- og kostnadskrevende å få det forhåndsbetalte beløpet refundert.

Dessverre hender det fra tid til annen hvor det er flere uferdige byggeprosjekter hvor arbeidet har stoppet.

Det skal ikke nektes for at det kan være en økonomisk gevinst på lang sikt, i å kjøpe et husprosjekt.

Selgere
Det er mange skandinaviske og andre utenlandske selskaper som tilbyr salg av eiendom i Thailand. Mange av dem fungerer som vanlige meglere, formidler salg og tar hånd om ettermarkedet.

Noen ganger kan det se ut til at eiendomsselskapene er "kjøpers mann" og vil gjøre alt for kjøperen, herunder fastsette advokat og så videre. Men ikke glem at de er "betalt" av selger og må påse selgerens interesser til slutt.

Dette absolutt ikke betyr at de er dårligere til å bruke som mellommenn enn andre måter å handle bolig på.
Sørg selvfølgelig for å få hjelp av en advokat med omfattende kunnskap om den thailandske eiendomsmarkedet.
Det anbefales å bruke et uavhengig advokatfirma og ikke salgsfirmaer.

Finansiering
Kjølper du et "ferdig" hus skal min. 30% av salgsprisen vanligvis betalt så umiddelbart som et depositum.
Betalt mindre risiko du at huset er solgt igjen.
Rest beløpet betales når papirene for overtakelse er offisielt signert.

Løpende utgifter
Hus kjøpt av utlendinger, blir ofte kalt «Compounds», dvs. inngjerdede områder med vakter ved inngangene. Denne kostnaden vil trolig være den største løpende utgiften, i tillegg til andre løpende utgifter til drift av området, muligens bassengområdet og lignende.

Beskatning
Verdien av utenlandsk eiendom kan inngå i skatteinnbetalinger i Norge hvis du er fullt skattepliktig i Norge. For mer informasjon, se Skatteetaten.

Beskatning og gebyrer i Thailand
Rådet har er å ta dette opp med din thailandske advokat.

Kan en thailandsk kvinne gift med en utlending kjøpe tomt (land)?
Ja, med visse betingelser. Fram til 2002 var det ikke tillatt for en thailandsk kvinde å eie en tomt (land), hvis hun var gift med en utlending.

I 2002 ble dette endret med følgende betingelser:

En thailandsk statsborger, som er gift med en utlending kan kjøpe tomt (land) men den utenlandske ektefellen skal skriftelig bekrefte at pengene som er brukt toil å betale for tomten er en gave og at tomten er den thailandske statsborgers særeie. 

Kan utlendinger få bruksrett til tomten?
Ja, det kan gjøres en ugjenkallelig leieavtale på tomten (landet) med sin kone.
Leieavtalen kan løpe inntil til 30 år, med mulighet for forlengelse (det er opp til eieren om det er utvidet til tid)

Dette betyr at utlendingen kan bygge på tomten (landet), bo der, i minst 30 år.

Dette forutsatt at leien er korrekt tinglyst, ellers vil du få problemer.

Sjekk om tomten (landet) du ønsker å leie har tillatelser til hva du bruken tomten til; hvis du ønsker noe annet enn å bygge et hus. For eksempel etablere gårdsdrift .

Sørg for å få innført i leieavtalen at den også gjelder ved eierskrifte.

Skjøtet
Du må sørge for at du får en ekte tinglyst som skjøtet til tomten.

Det er flere ulike skjøter/dokumenter, men lei/kjøp bare den som har en av følgende handlinger:

Nor Sor Jor Sii, som er det samme som Chanote.
Nor Sor Sam Gor eller
Nor Sor Sam

Alt annet er usikkert, og du risikerer å bli lurt.

1. Heller ikke Sor 4 Jor, som er det samme som Chanote er de beste skjøter. Det kan omsettes, belåned (pantsettes) og bygged på. Chanote skjøter er blitt målt ved hjelp av GPS og bør være merket på bakken med små sementpåler med sitt eget nummer. Nor Sor 4 Jor utstedes av “landkontoret” i provinsen.

2. Nor Sor Sam er forskjellig fra Chanote ved at oppmålingen ikke er så nøyaktig som Chanote og kan overlappe med tilstøtende området. Rettigheter til å handle, belåne og bebygge tomten er den samme.

3. Nor Sor Sam Gor er en nyere versjon av Nor Sor Sam, hvor målingen er gjort med GPS. Like pålitelig gjerning som Chanote.

Tomt (land) uten skjøte
Tomt uten tinglyst skjøte kan ikke omsettes, pantsettes, eller bebygges. Uten korrekt tinglysning kan tomten i utgangspunktet kun brukes til jordbruksformål.

Hvis tomten er kun regulert til jordbruksland, er det ikke sikkert at det er mulighet for offentlig vann/avløp og strøm heller.

Derfor sørg for at papirene er i orden til det formålet som du har.

myExtraContent13
myExtraContent15