Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Reiseråd


Oppdatert: 05/24/2024

"Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet. Det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig. -Utenriksdepartementet-"

Offisielle reiseråd


Australia
Det norske utenriksdepartementet
gir sine reiseråd for Thailand på denne siden.

Sverige
Det svenske utenriksdepartementet
gir sine reiseråd for Thailand på denne siden.

Danmark
Det danske utenriksdepartementet (udenriksministeriet)
gir sine reiseråd for Thailand på denne siden.


Andre reiseråd:
Sosial- og helsedirektoratet |
Folkehelseinstituttet | Mattilsynet

Offisielle reiseråd


Det australske utenriksdepartementet utsteder reiseråd for alle områder i verden hvor forholdene er usikre. Dette er ansett for å være det beste nettstedet i verden for slike råd. Reiseråd for Thailand.

England
Det britiske utenriksdepartementet gir reiseråd for land i verden hvor det er utrygt å reise. Reiseråd for Thailand.

Kanada
Det kanadiske utenriksdepartementet gir reiseråd for land i verden hvor det er utrygt å reise. Reiseråd for Thailand.

Andre nasjoner:
Frankrike | Tyskland | USA
Se også E-registrering >>>

Hva er et reiseråd fra UD?


Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere. Generelle tips og råd til reisende kan du finne på Utenriksdepartementets landsider. De kan lette planleggingen av turen, og bidra til å gjøre oppholdet i utlandet til den positive opplevelsen det er ment å være.

Det finnes to hovedtyper offisielle reiseråd: Utenriksdepartementets reiseråd, og norske helsemyndigheters helsefaglige råd til reisende.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.

På nettstedet LANDSIDER.NO gir norske ambassader generell informasjon om sikkerhetssituasjonen i landet. Muligheten for å bli utsatt for terrorhendelser eller kriminelle handlinger er en faktor som reisende må forholde seg til. Opplysninger om slik generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd. Imidlertid vil det kunne bli gitt et offisielt reiseråd dersom det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet at det anses å være grunn til å informere publikum om dette.

Norske helsemyndigheter gir helsefaglige reiseråd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider på internett.  Utenriksdepartementets landsider har lenker til de helsefaglige reiserådene. På denne måten kan norske borgere skaffe seg samlet oversikt på ett sted over råd og informasjon fra norske myndigheter beregnet på nordmenn som er på reise, eller har planer om dette.  

Utenrikstjenesten kan gi råd og tips, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet. Det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig.

Kilde: Landsider.no, Utenriksdepartementet

Gode råd til førstegangsreisende:


PASS
Pass på at passet har gyldighet for hele reisen og 6 måneder etter at du kommer hjem.
Har du mulighet bør du scanne passets første sider og lagre bildet på en memostick, mobiltelefon eller sende det til egen gmail eller hotmail-adresse.
Mange liker å ha kopier av pass på seg. Husk også å ta kopi av den siden ved innreise-stempelet ditt. Det viser at du har gyldig opphold i landet. Kopi ordner du på hotellet.

REISEFORSIKRING
Det er dyrere å kjøpe en 3 ukers forsirking i Europeiske enn å kjøpe en helsårs-forsikring.
Husk at de fleste forsikringer ikke gjelder i mer enn 45 dager pr. reise. Varer reisen i mer enn 45 dager må du tegne en tilleggsforsikring.
Et medlemsskap i Norsk Luftambulanse er ikke noen reiseforsirking, men et supplement.
Legg kopi av forsikringsbeviset ditt på en samme sted som med passkopier. Så har du alle kopier på samme sted.
De fleste kredittkort har innebygd reiseforsikring hvis du betaler reisen med kortet. Sjekk vilkårene nøye!

VISA- OG KREDITTKORT
Pass på at kortene ikke går ut når du er på reise. Ikke sata alt på ett kort, men sørg for å ha minst to ulike kort med deg til to forskjellige kontoer (alt. et kredittkort). Ta også med deg kode-enheten til nettbanken, slik at du kan overføre penger mellom kontoer. Ikke betel med kort. Ta ut kontanter i, fortrinnsvis, innedørs minibanker (ATM). Oppbevar alle kort, forsikringsbevis og pass i hotell-safen.
Scan gjerne inn alle Visa- og kredittkort og oppbevar kopier av bildene på en memostick - men IKKE pinkodene!

MEDISINER
Hvis du er avhengig av respeptpliktige medisiner må du få en attest fra apoteket som dokumenterer ditt behov.
Legg kopi av dokumentasjonen på memosticken din.
Ta med deg nok medisin til hele reisen - men ikke mer enn én uke ekstra.
Det er også praktisk å ha med seg et lite lommeapotek med noen plasterlapper, desinfiserende våtservietter, enkle smertestillende som paracet, ibux el.lign. Husk Imodium. Husk også evnt. allergi-medisin til hele reisen.

Se også sikkehet på reisen

HVA HA MED?

TOALETTSAKER
Du får de samme produktene i Thaland som her hjemme. Eneste forskjell er prisen, så det er ingen grunn til å ta med mer enn høyst nødvendig. OBS: I Thailand finnes det solkremer som inneholder "blekemidler": Kalt "Whitening". Ikke kjøp disse produktene dersom du ønsker brunfarge på kroppen. Barberblader av typen Gillette Mach3 kan være vanskelig å finne overalt (men finnes ofte i større dagligvareforretninger).

KLÆR
Ta med minst mulig. Klær er billig i Thailand, og benytt samtisig anledningen til å fylle opp garderoben med lett sommertøy foe neste sommersesong hjemme.
En pen t-skjorte, shorts, badetøy og sandaler er alt du trenger de første dagene. En lang bomullsbukse kan være godt å bruke om kvelden som mygg-beskyttelse.

Se også pakkelisten

myExtraContent13
myExtraContent15