Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
 • Default
 • Blue
 • Green
 • Red
 • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Sikkerhet på reisen


Oppdatert: 06/19/2024

Dog-tags - navneskilt:
http://www.sabo.no

Soldrakter for barn og voksne:
http://www.sunblock.se/norge

Sikkerhetsarmbånd for barn: http://www.travelsafety.no

Sikkerhetsutstyr fra Norsk Luftambulanse

Nomaden har "alt" for reisen…
Handysize har mye pratisk...

Svindel i forbindelse med smykkekjøp i Thailand

HUSK REISEFORSIKRING


Noen tips:


fra UIT:

Disse tipsene er generelle og gjelder uansett hvor i verden du ferdes.

SIKKERHET

 • Vær bevisst i forhold til sikkerhet og ta fornuftige forholdsregler.
 • Vær oppmerksom på forlatt bagasje på offentlige steder.
 • Unngå politiske og andre typer demonstrasjoner eller sammenkomster.
 • Oppbevar pass, billetter og penger du ikke har umiddelbar bruk for, i hotellets safe eller på et annet trygt sted, og bær med deg en kopi av passet som legitimasjon.
 • Hold familie og venner hjemme orientert om hvor du er og hvor du har tenkt deg.
 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet.
 • Varier reiseruta hvis du ferdes jevnlig.
 • Vift ikke med verdigsaker.
 • Gjør ikke motstand hvis du blir ranet.
 • Følg med i media om den lokale og politiske situasjonen i landet du befinner deg i.

FØLG LOVEN
 • Gjør deg kjent med de lokale lovene og reglene samt hva som er vanlig skikk og bruk i det landet du oppholder deg i.
 • Husk at det er de lokale lovene og prosedyrene som gjelder, ikke de du er vant til fra ditt eget land.
 • Ikke vær lenger enn visumet tilsier. I de fleste land kan du fornye visumet, hvis ikke kan du bli bøtlagt og i verste fall fengslet.
 • Jobb ikke ulovlig. Du kan risikere å bli deportert, bøtlagt og fengslet hvis det blir oppdaget. Du kan også risikere å ikke få lov til å besøke landet ved en senere anledning.
 • Aktiviteter/hobbier som involverer bruk av kamera/videokamera og kikkert (f.eks fugle, tog eller flykikking) kan bli misforstått (spesielt nær militærområder). Hvis du er usikker, unngå slike aktiviteter, så slipper du å risikere å bli feilaktig anklaget for spionering.
 • Vær oppmerksom på utrydningstruede lokale dyr, fugler og planter. Vør forsiktig når du handler dyrelivsouvenirer, slik at du ikke kjøper souvenirer laget av truede planter eller dyr som det er forbudt å selge/kjøpe.

NARKOTIKA
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer.
 • Følg de lokale lovene. De fleste land har strenge straffer for narkotikaforbrytelser som kan inkludere store bøter, lange fengselstraffer, og i enkelte land kan du få dødsstraff.
 • Unngå å ta med pakker eller bagasje for andre personer, spesielt gjennom tollen.
 • Ikke sitt på i andres biler gjennom tollen eller når du krysser en grense- kom deg ut og gå.
 • Pakk alltid din egen bagasje og forlat den aldri uten tilsyn.
 • Hvis du kjører, ikke la andre låne bilen din.
 • Gi ikke bort egne medisiner preskribert til deg til folk du tilfeldig møter.

ALKOHOL
 • Vær klar over de lokale lovene og holdningene til alkohol.
 • Prøv ikke å importere alkohol inn i et land hvor alkohol er forbudt, straffen kan være hard.
 • Offentlig drukkenskap blir sett ned på uansett hvor du er.
 • For stort alkoholinntak kan føre til at du er mindre forsiktig og setter deg selv i større fare.


KJØRING
 • Kjør ikke bil hvis du har drukket alkohol.
 • Gjør deg kjent med de lokale kjørereglene, kravene til førerkort og kjøreforholdene.
 • Norsk førerkort er godkjent i EØS-land; sjekk med NAF/KNA for øvrige land. NAF/KNA kan også utstede internasjonalt førerkort.
 • Vær klar over at det i mange land er trafikkbøter som må betales på stedet, unntak blir ikke gjort for utlendinger.

I EN KRISESITUASJON
 • Ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i krisesituasjoner.
 • Kontakt familie og venner slik at de vet at du har det bra og slipper å engste seg unødvendig.
 • Kontakt familie og venner selv om du ikke er i nærheten av området, det er ikke sikkert de vet hvor nært du er området.

PENGER OG KREDITTKORT
 • Bruk et pengebelte eller en trygg lomme på innsiden av klesplagget. Hvis du må bære en stor sum penger, be din reisepartner bære litt for deg.
 • Ikke bær alle kortene med deg, legg igjen minst et kort i hotellsafen eller annen type safe.
 • Husk å sperr kortet med en gang hvis du blir frastjålet eller mister det.
 • Veksle penger i banker eller hos lovlige forhandlere av utenlandsk valuta. Det er ofte ulovlige å veksle hos unautoriserte personer; du risikerer å bli lurt, motta falsk valuta, og i verste fall bli arrestert.
 • Behold alle vekslingskvitteringer i tilfelle du må bevise at du har fått den lokale valutaen på en lovlig måte.
 • Forsikre deg om at du har betalt dine kredittkortregninger og andre regninger før du reiser.
 • Tenk over hvor og hva pengene du bruker går til. Prøv å plassere pengene i lokale hender; prøv lokale drinker istedet for importerte merkevarer; bo i lokaleid losji og prøv å spis på lokaleide restauranter.HVIS DU BLIR FRASTJÅLET NOE
 • Hvis du blir frastjålet penger, pass eller noe annet rapporter det med en gang til det lokale politiet.
 • Få tak i en politirapport om det du har blitt frastjålet; dette vil bli påkrevd av forsikringsselskapet.
 • Tyveri av penger: ring banken din hjemme for å få dem til å overføre penger.
 • Tyveri av reisesjekker: ta kontakt med agenten som har utstedt dem.
 • Tyveri av billetter: ta kontakt med ditt reiseselskap eller flyselskap.

RESPEKTER DET LOKALE MILJØET og NATUREN
 • Tenk på hva som skjer med søppelet du etterlater deg; behandle naturen med respekt!
 • Hjelp til med å preservere det lokale dyrelivet og habitat; respekter lover og forskrifter.
 • Vær klar over at det å kjøpe dyrelivssouvenirer eller andre produkter er risikabelt, er du usikker la det være.
 • Tollvesen over hele verden konfiskerer illegale souvenirer.

KULTURELL BEVISSTHET
 • Få tak i en god guidebook. Der får du viktig informasjon om landet du skal til. Finn ut om de lokale lovene, skikk og brukk og kulturen.
 • Prøv å lær deg litt av det lokale språket, det kan du komme langt med. Du kan for eksempel få tak i en parlør.
 • Respekter lokal skikk og bruk og kleskoder. Tenk over hva du har du på deg og hvordan du passer inn i samfunnet forøvrig. Spør reiseselskapet, en guide eller lokalbefolkningen hvis du er usikker.
 • Vær forsiktig når du uttrykker deg om kulturelle forskjeller og kle og oppfør deg slik at du ikke skiller deg ut, spesielt når du besøker religiøse steder, markeder og landsbygda.
 • Vær forsiktig med å ikke støte muslimske kleskoder og oppførsel spesielt når det gjelder seksuelle forhold, alkohol og narkotika.
 • Spør alltid om lov før du fotograferer noen, og respekter et nei. I noen kulturer bør du ikke prøve å fotografere kvinner.
 • Ikke vær for aggressiv når du pruter. I de fleste land hvor pruting er vanlig, blir dette gjort med humor og ikke alt for lenge. Selv om det er overprising for turister/utlendinger kan det være viktig å huske at det som er pruting over småpenger for deg kan være mye for en selger.
 • Det er bedre å være for forsiktig enn å ta unødvendige sjanser. Oppførsel som blir sett på som uskyldig andre steder kan føre til alvorlige problemer.

Narkotika


I mange land er det lett å få tak i narkotika. Kjøp, salg, bruk og transport av narkotika er likevel ofte straffbart.

Mange steder straffes narkotikarelaterte forbrytelser langt strengere enn i Norge. Bruk og besittelse av selv små kvanta narkotika kan føre til lange fengselsstraffer. I enkelte land kan man bli dømt til fengsel på livstid, eller til og med få dødsstraff for narkotikaforbrytelser.

Ta aldri med bagasje, pakker eller gaver for andre. Pakk selv, og vit hva du tar med deg. Flere som er dømt for narkotikasmugling i utlandet sier at de "skulle bare hjelpe noen" de hadde møtt underveis, og ikke visste hva de tok med seg. Husk at den som blir tatt med narkotika på seg eller i bagasjen blir holdt ansvarlig.

Blir man pågrepet mistenkt for et straffbart forhold kan man flere steder ikke regne med å bli løslatt mot kausjon. Blir man dømt, er soningsforholdene i utenlandske fengsler ofte langt mer brutale enn i Norge. I noen land kan det søkes soningsoverføring til Norge, mens i andre land vil dette være umulig, eller ta lang tid å få til.

I mange land vil straffedømte kunne få innreiseforbud når de løslates.

Mange reiseforsikringer dekker ikke skader og uhell som skyldes misbruk av narkotika og andre rusmidler.

Unngå fellene:
• Pakk din egen bagasje, og ta ikke med bagasje for andre. Det er du som blir holdt ansvarlig hvis den inneholder narkotika.
• Vær oppmerksom på at gaver du mottar i utlandet kan inneholde forbudte stoffer.
• Ha med legeerklæring eller resept hvis du må reise med legemidler som inneholder narkotiske eller andre forbudte substanser.

Kilde: Landsider.no
myExtraContent13
myExtraContent15