Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Thailands nasjonalsang / Phleng Chat:Oppdatert: 03/04/2024

Originaltekst Oversettelse
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย Thailand er bygget opp av kjøttet og blodet til thaiene
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน jorden i faderlandet tilhører barna helt
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล der har de bodd frie i lang tid
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี alle thaier ønsker å forbli samlet
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด de søker fred, men viker ikke fra strid.
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ De lar ingen legge dem under seg
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี men ofrer sin siste dråpe blod for landet
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย og vinner landet en skinnende seier.

Kilde Wikipedia


«Phleng Chat» (เพลงชาติ, bokstavelig «Nasjonalsang», også เพลงชาติไทย (Phleng chat Thai) «Thailands nasjonalsang») er nasjonalsangen til Thailand, tatt i bruk den 10. desember 1939. Teksten er skrevet av Luang Saranupraphan mens Phra Chen-Duriyang (Peter Feit, sønn av en tysk innvandrer) skrev melodien.

Sangen ble til få dager etter statskuppet i 1932, og ble kringkastet for første gang i juli det samme året. Khun Wichitmatra skrev de opphavlige ordene. I 1939 ble navnet på landet endret fra Siam til Thailand, og det ble utlyst en tevling om å skape nye ord til teksten. Luang Saranuprapan sitt bidrag vant.

Daværende statminister Phibunsongkhram gav ordre om at sangen skulle spilles hver dag klokken 8.00 og 18.00, da alle måtte stå for å markere respekt.

Denne loven gjelder fortsatt, og thailendere står, om ikke to ganger til dagen, men som regel når nasjonalsangen blir spilt.
myExtraContent13
myExtraContent15