Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

E-registrering:


Oppdatert: 03/04/2024

e-registrering
Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er bosatt i, eller planlegger reise til Thailand, Myanmar eller Kambodsja, å registrere seg ved ambassaden. Registrering kan enkelt gjøres på www.reiseregistrering.no.

Dette tillater ambassaden å ta kontakt og informere norske borgere ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.
Ambassaden gjør oppmerksom på at registrering er frivillig. Derimot må vi påpeke at dersom en ikke er registret har ambassaden ikke mulighet til å varsle om kriseforhold.
Elektronisk registrering kan foretas ved Reiseregistreringsportalen. Dette systemet er nytt fra og med 20.06.2011 og personer registrert i det gamle systemet må selv registrere seg på nytt gjennom det nye registeringssystemet.

fraambassaden-bkk
Alle opplysninger behandles fortrolig. Alle som registrerer seg ved ambassaden må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av adresser, kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc.

Reisende til området anbefales også å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd. For mer informasjon, samt opplysninger om land og regioner hvor Utenriksdepartementet har utstedt offisielle reiseråd, se landsider.no.

Til venstre: Tekstmelding sendt fra Den Norske ambassaden i Bangkok ved demontrasjonene i Bangkok i januar 2014.

Ha alltid telefonnummeret til den norske ambassaden i Bangkok tilgjengelig. Lagre nummeret på telefonen: +66 2 204 6500. I nødstilfeller utenom ambassadens åpningstider kan de som ringer velge å bli satt over til UDs operative senter i Oslo. Merk: Denne muligheten skal kun benyttes i nødssituasjoner og skal ikke under noen omstendighet benyttes til forespørsler om visum-søknader.

myExtraContent13
myExtraContent15