Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
 • Default
 • Blue
 • Green
 • Red
 • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)

Flyforsinkelse


Oppdatert: 03/04/2024

Flyet ditt er forsinket eller kansellert. Oftere enn du tror kan du få penger for måltid og forfriskninger. Mange vet ikke at de kan kreve at flyselskapet betaler hotellovernatting hvis forsinkelsen varer over natta. Reglene er kompliserte, men her har Forbrukerrådet forsøkt å gjøre de litt mer forståelige.

delayed
EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flygning. Ved forsinkelse er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:
 • mer enn to timer for flygninger på 1500 km eller mindre, eller
 • mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flygninger over 1500 km, eller
 • mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 km, eller
 • mer enn fire timer på alle flygninger over 3500 km.

Dette har du krav på

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:
 • Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter
 • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • To gratis telefonsamtaler eller liknende
 • Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flygningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan. I tillegg har du krav på returflygning til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. Istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre. Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold. Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer, kan du ha krav på en standarderstatning. Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Standarderstatningen har følgende satser:
 • Flygninger på høyst 1500 km: € 250
 • Flygninger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 km: € 400
 • Alle andre flygninger: € 600

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 %.

Når har du rettighetene?
Forordningen som gir deg rettighetene, gjelder for flygninger fra et land innen EU/EØS-området, og flygninger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flygningen er et EF-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i luftfartsloven. For mer informasjon, kontakt Forbrukerrådet.
Når du ikke fram med en klage til flyselskapet kan du klage saken inn for Flyklagenemda.

Alternativt kan du kontakte selskpene Flyforsinkelse.no eller Airhelp. Passasjerer som har opplevd forsinkelser og vil ha erstatning, må selv ta kontakt via nettsidene deres. Selskapene tar gjerne 25 prosent av erstatningen om de vinner frem. Vinner du ikke fram, koster det heller ingenting.

2106
myExtraContent13
myExtraContent15