• Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)


Tobakk / sigaretter / snus


Oppdatert: 10/27/2017

Thailand har i prinsippet en av vedens strengeste røykelover, og er i hovedsak lik den vi er vant til i Norge. Det er ikke tillatt å røyke innendørs på serveringssteder. Det er ikke tillatt å vise sigarettpakker etc. i butikkhylene. Heller ikke på bar.
De fleste vestlige merker er å oppdrive, men f.eks. "Prince" finnes ikke. Riktignok kan en kanskje få fatt i noen pakker på barer hvor det ferdes mange skadinavier.
Thailandske sigrattpakker har store fotografiske advarsler trykket på pakkene, uten at dette kan sies å avskrekke den alminnelige thai fra å røyke. Mange thaier dyrker selv tobakk.

Snus er i prinsippet, som i Europa forøvrig, forbudt, men det er liten eller ingen risiko forbundet med å medbringe snus til eget forbruk (max 250 gr). På større turiststeder, f.eks. Pattaya og Phuket finnes det skandinaviske barer som selger svensk snus. Det finnes også en mindre produksjon av snus i Thailand. Den kan du lese om her. Skråtobakk, som Oliver Twist, må medbringes fra Skandinavia.


Aldersgrense for kjøp av tobakksvarer er 18 år. Det selges ikke tobakksvarer i forretninger nært sykehusPipetobakk, rulletobakk og utstyr for piperøykere finnes i spesialforreninger på noen få turiststeder. Det anbefales at man medbringer såvel rulle- som pipetobakk fra Skandinavia. Det samme gjelder sigarettpapir og rullehylser.

Innførsel av tobakk til Thailand er maks 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer.
Se tollvesenet i Thailand sine hjemmesider.

Alle sigaretter solgt i Thailand er filter-sigaretter.

I den senere tid har tollmyndighetene i Thailand hatt særlig fokus på smugling av sigratter og snus til landet. Det er særlig sigaretter av merket "Prince" som er populære.
Thailandske tollmyndigheter utsteder bøter i størrelsesorden 5000 baht pr. kartong utover lovlig kvote. Boten må betales på stedet. F.eks. vil 10 kartonger sigaretter bøtlegges med ca 50.000 baht og beslag av alle varer.

sigaretter-thailand
Eksempel på advarsel på sigrattpakker i Thailand. Advarslene fyller store dele av emballasjon,

Svenska Dagbladet meldte 19. september 2008 om problemer med å innføre snus til Thailand.

Sigrarettstativ på en Seven-11 butikk i Thailand - tilsvarende det vi er vant til fra Norge.

snus-thailand
På mange typiske turiststeder ser du ofte oppslag som forkynner at "Vi har svensk snus".
Stacks Image 16691

Full forvirring om e-sigaretter
Thailandsk lov forbyr import av e-sigaretter. Vistnok fordi det ikke finnes bestemmelser på importskatt på disse. Men det ser ut til å herske full forvirring.

Dog har folk blitt arrestert for både å ha hatt med seg inn i landet og å ha brukt det, og polititjenestemenn har bøtelagt under trussel om at de ellers kunne bli fengslet, og det i opptil 10 år. En ung brite måtte betale 125 britiske pund (ca. 5300 baht) i bot, for å slippe flere vanskeligheter.

På Utenriksdepartementets nettside skal det finnes et avsnitt som sier: "Disse elementene blir sannsynligvis konfiskert, og du kan bli bøtelagt eller sendt til fengsel i opptil 10 år hvis du blir dømt.»

Thainytt. Kilde: travelweekly.uk og LovePattayaCom
myExtraContent13
myExtraContent15