• Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)Fengsel:


Oppdatert: 01/29/2018

Det er 143 fengsler i Thailand og i april 2012 var tallet på antall innsatte i overkant av 230.000. Thailand har dødsstraff og siste henrettelse var i 2009.
Det siste du ønsker å gjøre er å bli fengslet - særlig i Thailand. Soningsforholdene er svært fjernt fra norske og nordiske forhold.

Besøk nettstedet thaiprisonlife.com for mer informasjon om fengsel, og eventuelle besøk, i Thailand.

thaiprisonlife


Kart over fengsler i Thailand
Map: Richard Barrow
myExtraContent13
myExtraContent15