Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Dobbelt statsborgerskap - thai og norsk


Oppdatert: 03/04/2024

Åpner for dobbelt statsborgerskap fra 2020


6. desember 2018: Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Dermed kan nordmenn få beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap. Les pressemelding på regjeringen.noInformasjonen under må derfor ansees som utdatert.
Norge godkjenner nå dobbelt statsborgerskap for thaier. Thailendere bosatt i Norge kan dermed ha både thailandsk og norsk pass!

Ifølge norsk lov er det som hovedregel ikke mulig å inneha dobbelt statsborgerskap, men dette gjelder ikke for alle. Thailandske borgere kan inneha norsk statsborgerskap i tillegg til sitt thailandske.

Dette framkommer helt klart av presiseringene fra UDI som du finner under i form av vedtaksbrev (under) samt presisering på epost (nederst)
I en artikkel i Thailands Tidende 6. oktober 2016 framkommer det at den thailandske ambassaden i Oslo er blitt instruert av Innenriksdepartementet i Thailand om å rapportere ethvert offisielt varsel fra UDI om at noen har tilegnet seg norsk statsborgerskap. Om det kan føre til at den thailandske borgeren mister sitt thailandske statsborgerskap gjenstår å se.

Borgere av Thailand innvilges dobbelt statsborgerskap.


Inntil januar 2014 gikk UDI ut fra at borgere av Thailand automatisk tapte det thailandske statsborgerskapet i det de ble norske. Det viste seg imidlertid at vår forståelse av thailandsk lov var feil. Thailendere taper ikke automatisk sitt tidligere statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap.
Den thailandske ambassaden i Oslo har i tillegg opplyst at selv om det er mulig å søke om å bli løst fra thailandsk statsborgerskap, så er dette en prosess som er svært tidkrevende og krever en eller flere rettssaker.
 
UDI krever derfor ikke lenger at borgere fra Thailand løser seg når de blir norske borgere.
 
Thailendere som har fått innvilget norsk statsborgerskap med informasjon om at det thailandske statsborgerskapet automatisk har gått tapt, har ikke tapt det thailandske statsborgerskapet som følge av UDIs vedtak. Dersom de ønsker thailandsk pass kan de derfor ta kontakt med den thailandske ambassaden i Oslo.

Kilde:
Oppholdsavdelingen/Residence department UDI
Stacks Image 258191
Stacks Image 258193
Og fordelene med dobbelt statsborgerskap er er åpenbare:
  • Overfor den norske stat har du de samme rettighetene og pliktene som alle andre norske borgere.
  • Du har rett til å ha to pass, ett fra hvert land.
  • Norsk pass gir visumfri innreise til ca 170 land, thailandsk pass til omkring 60.
  • Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp fra myndighetene i begge landene. Det kan imidlertid være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg hvis du oppholder deg i det landet der du har ditt andre statsborgerskap.

Slik søker du om norsk statsborgerskap —> Se UDIs hjemmesideUten ansvar for feil og endringer.

myExtraContent13
myExtraContent15