Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Schengen Visa for besøk i Norge90 dagers turistvisum til thai med kjæreste som garantist i Norge
Multiple entry visas with up to one year validity. Les mer her >>> PDF

Denne saken er over fem år gammel og inneholder utdatert informasjon.
Bruk informasjonen med forsiktighet.

Av Ole
Oppdatert av Per, mars 2017


Hvordan hjelpe din kjæreste til å få innvilget ett turistvisum til Schengen og Norge.
Noen dokumenter kan være vanskelige å finne og noen ganger linker noen av sidene til utgåtte dokumenter, derfor har jeg valgt å lage en punkt for punkt liste med direktelinker til dagsaktuelle dokumenter for mars 2017.

Prosedyrer kan endres når som helst så en gjennomgang av UDI og ambassadens hjemmesider om emnet kan være nødvendig. 

Jeg vil presisere at det er den besøkende som søker og ikke du, men man kan selvsagt hjelpe til for å få sin kjære på besøk ved å utarbeide nødvendig dokumentasjon osv. Man kan også ta seg av selve søknaden online.

Selve søknadsprosessen med innlevering av underskrevet søknadsforside og dokumentasjon er det søker som gjør ovenfor ambassaden og ikke du.


Generell informasjon om visum fra UDI:
Det er UDI som setter retningslinjene for visum til Norge 

Link til generell side om ”visum” (info på Norsk)
Link til ”generell visumpraksis
Link til ”visumpraksis for Thailand” (Inngår i “gul gruppe" fra 12.10.2016)

De har også laget ett faktaark som kan være greit å a lest igjennom før du starter prosessen, det er også faktaark på engelsk og thailandsk som du kan sende til søker i Thailand.

OBS: Disse faktaarkene er nå fjernet fra UDIs hjemmesider. Faktaarkene vi lenker til er ikke nødvendigvis helt oppdaterte, men de gir iallefall en pekepinn.
Link til ”Faktaark om visum på Norsk
Link til ”Faktaark om visum på Engelsk
Link til ”Faktaark om visum på Thai

Link til ”Regelverk og praksis i UDI


Den Norske Ambassadens rolle i visumsøknader
UDI setter retningslinjene for visum, men for turist og kjærestebesøk er det som oftest ambassaden i Thailand som behandler og innvilger visumet. Den beste kilden til informasjon om prosessen med å få besøk fra Thailand finnes derfor nettopp på deres hjemmeside… 

Søknaden skal også leveres til ambassaden gjennom ambassadens søknadssenter og ikke til UDI eller andre…

Link til ”Den Norske ambassaden i Bangkok
Link til ”Info til Norske visumreferanser”


Ambassadens huskeliste
Som en hjelp til søker og for at ambassaden skal få inn de dokumenter som er nødvendig for at de skal kunne vurdere søknaden har de laget en huskeliste som er ett veldig godt hjelpemiddel, huskelisten utgjør kjernen i denne tråden og punkt 1-12 nedenfor refererer til huskelistens punkter.

Last ned huskelisten her (engelsk tekst) PDF (fra feb. 2017)

-------
Link til ”Thailandsk huskeliste” (med siste endring av 1. juli 2011)
OBS: “Thailandsk huskeliste” er gammel, og finnes p.t. ikke lenger på ambassadens hjemmesider. 


Klikk på titlene
Søknaden skal fortrinnsvis gjøres av den søkende, men du kan også fylle inn dette for søkeren hvis hun/han ikke har tilgang til internett eller for eksempel ikke forstår så godt engelsk, UDI informerer også om muligheten for dette på sin hjemmeside 

Link til online søknaden ”Application portal Norway”, ”Søknadsportalen”

Hvis en ikke har søkt online tidligere så må du registrere en bruker.

nybruker

I tilegg må du ha en operativ e-post adresse. Når du har registrert deg så bekrefter du e-posten som du får fra UDI, dette kan ta litt tid med noen e-post kontoer blant annet Telenor sin… vær derfor litt tålmodig, yahoo og hotmail er raskere…

(skriv for all del ned passordet du finner på, det skal inneholde store og små bokstaver samt tall for å være gyldig så det er ikke sikkert ”standard” passordet ditt funker)

Husk at du nå søker for noen andre og du skal derfor trykke ”Want to apply”

wanttoapply

Deretter

ny

Så trykker du på du ”Application form for citizens of all countries”

alle

90 dagers turistvisum ligger under ”Visitors visa”

visitor


Du må så bekrefte at du er enig i teksten i ”Legal disclaimer” selv om dette omhandler den du skal søke for så kommer du ikke videre uten at du bekrefter dette… (Lovligheten av å bekrefte dette for andre får noen andre utale seg om, både UDI og ambassaden sier det er greit for andre enn søker å fylle ut skjemaet online)

Følg instruksjonene og fyll ut skjema til ende.

Hvis det er informasjon du mangler, kan du bare gå videre til neste punkt, du kan når som helst lagre og komme tilbake for å fylle ut det som mangler.

Søknaden er ikke levert før du bekrefter og har betalt… pr mars 2017 er prisen for innlevering av visum søknad 60 EUR.

Det tilkommer en ekstra "Service Fee" på visumsenteret i Bangkok. Denne avgiften er på 660 THB for ferdige online søknader, 770 THB for online søknader som registreres på senteret. (Pr. mars 2017) Beløpet betales på senteret.

Når du har fylt ut hele skjemaet og betalt så tar du TO utskrifter av forsiden (blir også sendt til den mail adressen en oppgav ved registreringen) Send sidene til Kjæresten i Thailand evt kan hun/han ta utskrift selv. Søkeren skal underskrive og lime på ett bilde og hekte på ett ekstra bilde med binders. (hull etter stifter blir IKKE godtatt..)

Link til informasjon om ”Krav til bilde passfoto” fra UDI (info på Norsk)

Du kan også se ferdigutfylt skjema på portalen, men dette er kun til informasjon og trengs ikke for søknaden, alt ligger nå elektronisk lagret hos ambassaden. 
Sender man sjekklista til sin kjære så husker hun/han å ta med det ved innlevering av søknad.
Husk at passet må ha gyldighet i minst 3 måneder etter omsøkt periode.
Har din kjære ikke pass, må hun skaffe dette. Se “Pass til thailandsk borger
Finn ut av hvilke datoer som faller innenfor 90 dager som dere ønsker (husk at 90 dager ikke er 3 måneder) Dette er ikke flybilletten som skal benyttes ved reise, det er derfor viktig at du ikke putter inn de datoene som dere ønsker å benytte, det er greit å ha noen dager i reserve på slutten slik at din kjæreste ikke får for langt opphold i Schengen hvis dere roter det til med hjemreisen, det kan medføre problemer for senere søknader. Finn innreise dagen og regn ut 90 dager fra denne dagen. 

Eksempel på datoer for ”liksom billett”
ukjent 

Kjør prosessen med booking så langt det går uten å gå til betaling og ta en utskrift av siden og legg denne med, datoene for denne bookingen blir da visumperioden for innvilget visum. Visasenteret forlanger at man også må ha fult navn på bookingen for at de skal godkjenne denne, sørg derfor for at navnet kommer frem på utskriften...

Til dette er Thaiairways grei å bruke da man kan gjennomføre hele bookingprosessen og til og med få en reservasjon uten å faktisk betale. Man kjører booking hele vegen som om man skal kjøpe billett, legger inn navn osv, når man kommer til betalingssiden så huker man av "Contact at Thai Ticket office within 72 hours" og trykk confirm trip, du får da en booking dere kan skrive ut og legge ved søknaden.

ukjent 

ukjent 

Når dere senere forhåpentlig kan booke virkelige billetter må reisedagene være innenfor perioden på ”liksom” bookingen.
VIKTIG: Fra 6. april 2010 må reise- og sykeforsikring vedlegges på søknadstidspunkt
Slik forsikring fikses enklest i Thailand og ambassaden advarer mot at noen forsikringer kjøpt utenfor Thailand kan ha manglende dekning og at det er søkers plikt å dokumentere nødvendig gyldighet. I linken til ”Insurance Policy”  er det listet opp forsikringsselskaper som har underskrevet ”Schengen Area Code of Conduct” som sikrer at forsikringen er gyldig. 

Nødvendig dekning for å bli godkjent under visumbehandlingen er minimum 30.000 EUR og må være gyldig i alle Schengenlandene.

Link til ”Insurance Policy” (med linker til forsikringsselskaper)
Dokumentere søkers situasjon, dette er viktig for å dokumentere sannsynlighet for retur etter endt visa, ikke dikt opp en situasjon hvis vedkommende f.eks. er arbeidsledig, ærlighet er noe de presiserer er viktig fra ambassadens side

Husk at søkers relasjon til deg er tungtveiende i form av velferdsgrunnlag og kan alene gi grunnlag for å se bort ifra søkers evt. svake returforutsetninger.
Dette er irrelevant for denne søknaden hvis du skal stå som garantist.
Hvis du eller noen andre skal gjennomføre hele søknadsprosessen for vedkommende så må en fullmakt for dette utferdiges og underskrives av vedkommende.

Man trenger også en fullmakt for fullt innsyn i søknadsprosessen, for ett vanlig turistvisum burde dette være unødvendig da behandlingstiden er relativt kort og lite omfattende. I tilegg får man status for søknaden på onlineportalen, hvem som helst kan gå inn der med riktig brukernavn og passord. 

Link til informasjon om ”Fullmaktskjema” (info på Norsk)
Dokumentasjon for sivil status får man i det lokale Amphur.

Ambassaden presiserer:
”Dersom din kjæreste tidligere har vært gift, men nå er skilt, kan hun fremlegge en skilsmisseattest. Dersom kjæresten din aldri har vært gift kan hun få utstedt en ugifteattest fra det lokale distriktskontoret ’Amphur’.” 
Invitasjonen er det viktigste dokumentet for vurderingen av søknaden og for å sikre at all nødvendig informasjon fins med i invitasjonen har ambassaden utarbeidet ett spørreskjema. 

For å finne ut hva som bør stå i en invitasjon bør du uansett bruk av skjema eller ikke ta en titt på ambassadens side om invitasjon. Det anbefales å bruke skjemaet så slipper en å få avslag pga mangelfull informasjon.

Link til informasjon om ”Invitasjon fra referansen” (info på Norsk)
Link til skjema for ”Invitasjon fra referansen i Norge” (PDF)

Hvis søker har svake returforutsetninger under punkt 7 er det ekstra viktig at du er nøye med å dokumentere ditt forhold til søker. Slik at alle de velferdsgrunner som du jo mener ligger til grunn for at hun/han skal få innvilget visum og komme på besøk blir tatt med i søknadsvurderingen. 

Husk å signere før du sender invitasjonen til din kjære i Thailand.
Greit beskrevet på huskelisten, sider som dokumenterer tidligere besøk i thailand er selvsagt viktig Husk også kopi av forsiden av passet som dokumenterer at passet tilhører deg…

Husk at kun attesterte kopier blir godkjent, politiet er som oftest behjelpelige med dette når du er der for å skrive under garantiskjema.
Dokument med sivil status får du fra folkeregisteret i løpet av ett par dager
Folkeregisteret er en del av skattekontoret, skattekontoret når du enklest på telefon 800 80 000 eler bestill skjemaet “Utskrift av registrerte opplysninger” her (Krever innlogging til Altinn)
Viktig informasjon om sponsorskjema (tidligere garantiskjema).

Sponsorskjemaet erstatter UDIs garantiskjema for besøk, fra 1. februar 2022.

Tidligere måtte den som skulle være sponsor vise frem pass og dokumentasjon på inntekt ellermidler for politiet. Garantiskjemaet måtte også stemples av politiet.

Med det nye sponsorskjemaet trenger man ikke å gå til politiet. Les mer om sponsorskjema på UDIs nettside.
Viktige ting å huske som ikke står i sjekklista:
I Invitasjon fra referansen i Norge under punkt 2 om arbeidssituasjon står det at det skal legges ved kopi av siste tilgjengelige ligning og minst en fersk lønns- eller pensjonsslipp (er litt usikker på om dette gjelder da det står her Link til informasjon om ”Garantiskjema” for besøk” at det er nok å dokumentere dette ovenfor politiet i forbindelse med garantiskjema, hvorfor de nå plutselig skal ha denne dokumentasjonen igjen er underlig, men man legger heller med ett dokument for mye enn ett for lite)

Vil også nevne at man med fordel kan legge ved ett par ark med bilder som dokumenter for eksempel at du har truffet slekt i Thailand, 2 ark 4 bilder pr ark.

Husk at søknad tidligst kan leveres inn 90 dager før og senest 15 dager før planlagt reise.
Vedlagt dokumentasjon skal ikke være eldre en 4 måneder før planlagt reise.


Sende dokumentasjon til søker
Som nevnt tidligere så er det besøkende og ikke du som søker om visum, det vil si at du må sende dokumentasjonen til søker og ikke til ambassaden. Alle dokumenter skal også være originaler og kan derfor ikke sendes som faks ell. 

Papirene bør ikke sendes med vanlig A-post da man har erfaring med at det kan komme bort i postgangen. Rekommandert kommer alltid frem men kan ta opptil 14 dager, bruker man DHL, UPS, TNT ell. tar dette erfaringsmessig 3-5 dager.

Pga at ambassaden nå skanner alle dokumentene er det viktig at de er i så god forfatning som mulig uten bretter, eselører ell… viktigst at du ikke stifter dokumentene sammen.
Som nevnt også tidligere i posten så kan det også være lurt å ha med ett dokument for mye en ett for lite, legg derfor med f.eks kvittering for betalt visumsøknad fra portalen, slik at kjæresten kan legge dette frem hvis de spør.


Hvor skal din kjære levere søknaden:

Fra 20.juli 2020 er adressen:

Norway Visa Application Center – VFS Global
Unit 404 and 405, The Plaza 4th Floor,
Chamchuri Square Building Phayathai Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/Informasjonen er skrevet i beste mening og uten ansvar for mulige feil.

Ambassaden advarer mot visum-agenter
Det fins en rekke visumbyråer eller visumagenter overalt i Thailand, også i nærheten av ambassaden og det nye norske visumsenteret. Søkere må bruke sitt eget skjønn om man vil velge å benytte slike visumbyråer for hjelp til å fylle ut søknaden.

Det er imidlertid viktig å påpeke at ingen av disse byråene/agentene har noen som helst forbindelse med ambassaden, og de har overhodet ingen innflytelse på utfallet av søknaden. Enhver beslutning om å benytte slike tjenester må derfor skje på søkers eget ansvar. Videre kan det nevnes at at enkelte visumagenter tar uforholdsmessig høye gebyrer for tjenester som ikke anses som nødvendige for behandlingen av en visumsøknad. Ambassaden er gjort kjent med at enkelte visumagenter tilbyr å bistå søkere med å fabrikkere informasjon og/- dokumentasjon for slik å bedre mulighetene for å få innvilget et visum.

Ambassaden fraråder søkere på det sterkeste å benytte seg av visumagenter som tilbyr å fabrikkere informasjon i forbindelse med en søknad om visum.
Dersom ambassaden oppdager at informasjon som er vedlagt søknaden er fabrikkert/- falsk vil dette føre til avslag.

Vi ber søkere om å ta kontakt med ambassaden snarest dersom de får tilbud fra visumagenter om å fabrikkere informasjon i forbindelse med en visumsøknad.

Uten ansvar for feil og endringer. Sjekk ambassadens hjemmesider for evnt. endringer i visumbestemmelsene.

myExtraContent13
myExtraContent15