Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

"Overstay" i Thailand


Oppdatert: 03/04/2024

stacks-image-6acd148-263
Oversittes innreisestempelets eller visumets varighet risikerer man å bli holdt i varetekt, bøtelagt og deportert ut av landet på egen regning. 

Bøtene for overskridelse er på THB 500 pr. dag, opp til et maksimum på THB 20.000.

Ifølge thailandske myndigheter vil opphold som overstiger 42 dager av visumets eller innreisestempelets varighet medføre arrestasjon.

Boten for overskridelser er 500 baht pr. dag, maksimum 20 000 baht.

Overstay over 90 dager gir innreiseforud i 1 år
Overstay over 1 år gir innreiseforud i 3 år
Overstay over 3 år gir innreiseforud i 5 år
Overstay over 5 år gir innreiseforud i 10 år
Dette gjelder dersom du selv melder deg og ordner opp.

Dersom du ikke melder deg, men blir tatt av politiet uten gyldig visum er reaksjonen alvorligere, selv med bare en dags overskridelse.

Overstay under 1 år gir innreiseforud i 5 år
Overstay over 1 år gir innreiseforbud i 10 år
Stacks Image 292167

MERK: Immigrasjonskontorene er lukket på de thailandske helligdager. Se kalenderen på venstre side.


Ha en kopi av passet ditt med deg

Det anbefales å ha en kopi av passet med deg til enhver tid.
Ta kopi av bildesiden og siden med visum/innreisestempler.
Har du en smarttelefon; Ta bilder av de samme sidene.
Da kan du i det minste sansynligjøre hvem du er, og at du har lovlig opphold, ved en eventuell kontroll.

“Overstay” oppdages på flyplassen

Oppdages “overstay” på flyplassen betaler du boten, 500 baht pr dag maks 20.000 baht.
Du får en kvittering på betalt bot (bildet øverst til høyre). Har du langvarig overstay vil det gi innreiseforbud som som i tabellen over.
“Overstay” vil registertes og du kan få problemer med å få utstedt visum senere.

Pågrepet av politiet med overstay

Blir du pågrepet av politiet med overstay blir du deretter utvist og får innreiseforbud i 5 eller 10 år avhengig av hvor langt tid du har hatt “overstay”.
...mindre enn 1 år - innreiseforbud i 5 år.
...mer enn 1 år - innreiseforbud i 10 år.
Merk at bare én dags “overstay” i prinsippet kan gi innreiseforbud i 5 år hvis du blir arrestert.

Politiet kan stoppe deg på gaten, i en trafikkontroll eller ved en razzia på f.eks. et spisested, bar eller diskotek.

Mens du venter på å bli deportert

Arresteres man, erstattes overstayavgiften (500 baht pr. dag maks 20.000 baht) med en bot som utstedes av en dommer man blir presentert for innen to dager etter arrestasjon og ankomst IDC.

Denne boten er på 3000 bath om man har et pass med overstay, og 6000 bath om man ikke har et pass. Den kan variere noe, avhengig av om man har blitt arrestert for noe mer i tillegg. Ingen annen avgift tilkommer.

Du må skaffe tilveie sin egen flybillett, ved hjelp av enten ambassaden, eller ei dame som ordner alle flybilletter på IDC, som kalles "Miss Apple". Den norske ambassaden kan være behjelpelig med å sette deg i kontakt med familie og venner i Norge, men de kan ikke betale bot eller flybilletter for deg.

Klarer du ikke å skaffe penger til bot og flybillett blir du sittende i fengsel.

Selv om du har penger til bot og flybillett kan det ta tid før alt er på plass og du blir sendt ut av landet.

Falske stempler i pass

Den norske ambassaden i Bangkok advarer på det sterkeste å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Gi derfor aldri passet til andre. På grunn av svartebørspriser hender det at man aldri får passet sitt igjen. 
Mange europeiske ambassader, inkludert den norske, har den siste tiden måtte gi bistand til medborgere som har fått problemer med politiet fordi oppholdstillatelsene (stemplene) var falske. Man risikerer både fengsel, bot og til dels høy kausjon dersom man har falske stempler i passet. I tillegg risikerer man både fengsel, bot og deportasjon for “overstay” dersom den lovlige oppholdstillatelsen er gått ut. Ambassaden råder derfor alle til å forlate landet og returnere til landet på lovlig måte og sørge for at passet blir stemplet av thailandske immigrasjonsmyndigheter ved grenseoverganger.

Thaiguiden.no er en privatdrevet tjeneste og har ingen tilknytning til thailandske myndigheter eller Royal Thai Embassy, Oslo.
All informasjon er gitt og gis etter beste velmenende evne og uten ansvar for feil og endringer. Sjekk alltid ambassadens hjemmesider for evnt. endringer i visumbestemmelsene og andre forhold.

myExtraContent13
myExtraContent15