• Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)


"Overstay" i Thailand


Oppdatert: 11/19/2017

Overstay
Oversittes innreisestempelets eller visumets varighet risikerer man å bli holdt i varetekt, bøtelagt og deportert ut av landet på egen regning. 

Bare én dags “overstay” kan føre til 5 års innreiseforbud!

Bøtene for overskridelse er på THB 500 pr. dag, opp til et maksimum på THB 20.000.

Ifølge thailandske myndigheter vil opphold som overstiger 42 dager av visumets eller innreisestempelets varighet alltid medføre arrestasjon.

Boten for overskridelser er 500 baht pr. dag, maksimum 20 000 baht.

Overstay inntil 90 dager gir innreiseforud i 1 år
Overstay inntil 1 år gir innreiseforud i 3 år
Overstay inntil 3 år gir innreiseforud i 5 år
Overstay inntil 5 år gir innreiseforud i 10 år
Dette gjelder dersom du selv melder deg og ordner opp.

Dersom du ikke melder deg, men blir tatt av politiet uten gyldig visum er reaksjonen alvorligere, selv med bare en dags overskridelse.

Overstay under enn 1 år gir innreiseforud i 5 år
Overstay over 1 år gir innreiseforbud i 10 år

MERK: Immigrasjonskontorene er lukket på de thailandske helligdager. Se kalenderen på venstre side.


Ha en kopi av passet ditt med deg

Det anbefales å ha en kopi av passet med deg til enhver tid.
Ta kopi av bildesiden og siden med visum/innreisestempler.
Har du en smarttelefon; Ta bilder av de samme sidene.
Da kan du i det minste sansynligjøre hvem du er, og at du har lovlig opphold, ved en eventuell kontroll.

“Overstay” oppdages på flyplassen

Oppdages “overstay” på flyplassen betaler du boten, 500 baht pr dag maks 20.000 baht.
Du får en kvittering på betalt bot (bildet øverst til høyre). Har du langvarig overstay vil det gi innreiseforbud som som i tabellen over.
“Overstay” vil registertes og du kan få problemer med å få utstedt visum senere.

Pågrepet av politiet med overstay

Blir du pågrep av politiet med overstay blir du deretter utvist og får innreiseforbud i 5 eller 10 år avhengig av hvor langt tid du har hatt “overstay”.
...mindre enn 1 år - innreiseforbud i 5 år.
...mer enn 1 år - innreiseforbud i 10 år.
Merk at bare én dags “overstay” i prinsippet kan gi innreiseforbud i 5 år hvis du blir arrestert.

Politiet kan stoppe deg på gaten, i en trafikkontroll eller ved en razzia på f.eks. et spisested, bar eller diskotek.

Mens du venter på å bli deportert

Etter arrestasjon må du møte hos en dommer og vise at du er i stand til å betale boten, 500 baht pr. dag maks 20.000 baht, og at du har penger til en flybillett. Har du ikke penger til å betale boten blir du fengslet og boten reduseres da med 200 baht pr dag du er fengslet. Klarer du ikke å skaffe penger til bot og flybillett blir du sittende i fengsel. Den norske ambassaden kan være behjelpelig med å sette deg i kontakt med familie og venner i Norge, men de kan ikke betale bot eller flybilletter for deg.
Selv om du har penger til bot og flybillett kan det ta lang tid før alt er på plass og du blit sendt ut av landet.
Immigrasjonsfengelet i Bangkok (IDC - Immigration Detention Center) er ikke et sted du ønsker å tilbringe ferien din i.

Falske stempler i pass

Den norske ambassaden i Bangkok advarer på det sterkeste å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Gi derfor aldri passet til andre. På grunn av svartebørspriser hender det at man aldri får passet sitt igjen. 
Mange europeiske ambassader, inkludert den norske, har den siste tiden måtte gi bistand til medborgere som har fått problemer med politiet fordi oppholdstillatelsene (stemplene) var falske. Man risikerer både fengsel, bot og til dels høy kausjon dersom man har falske stempler i passet. I tillegg risikerer man både fengsel, bot og deportasjon for “overstay” dersom den lovlige oppholdstillatelsen er gått ut. Ambassaden råder derfor alle til å forlate landet og returnere til landet på lovlig måte og sørge for at passet blir stemplet av thailandske immigrasjonsmyndigheter ved grenseoverganger.

Uten ansvar for feil og endringer. Sjekk ambassadens hjemmesider for evnt. endringer i visumbestemmelsene.

myExtraContent13
myExtraContent15