Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
Thaiguiden - Alt om ferie og reise i Thailand
  • Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)
myExtraContent11

myExtraContent12

Åndehus - San Phra Phom


Oppdatert: 08/14/2023


Åndehusene (Spirithouses eller San Phra Phom) kan du ikke unngå å se når du er i Thailand . Du finner de på de fleste eiendommer, boligkomplekser, offentlige bygninger, bedrifter, forretninger, på markedsplasser, på tempelområder, i parker, ved grotter, fiskedammer, ja nær sagt over alt.  Dette fenomenet, er her knyttet til budhismen, og  fulgte med thaiene når de langt tilbake kom fra Red River Delta i Vietnam.

CHAO TEE

Åndehuset huser åndene (Chao Tee) og skal gjøre de til lags.  Det gjelder både hus, beboere og hva som ellers skjer der.  Uten et slikt sted å være vil de måtte være i himmelen.  Ifølge folketroen er åndene hverken onde eller gode, mest masete og gjør ugang.  De krever respekt fra menneskene , og er istand til å skape forstyrrelser dersom det ikke går deres vei.  

Åndene vil informeres hvis det skal skje noe spesielt.  Kanskje skal det bygges nytt eller gjøres store forandringer på en eiendom.  Kanskje skal en fødsel eller et bryllup feires, Ja  da ber en først til åndene om deres velsignelse.

WHISKY

Åndehuset ser ut som et lite tempel.  Det er enten laget i tre eller murstein.  Å lage slike åndehus kan bare eksperter, og hele tillagingsprosessen er spesiell med nødvendige ritualer, slik at åndene vil finne det som et godt jordisk oppholdsted.

Huset rommer små statuer, forskjellige slags figurer eller symboler og møbler.  Det skal gjerne være en munk med gul kjortel med en bok i venstre ånd og et sverd i høyre.  Kanskje er boka i dag erstattet med en liten pengepose.  Det skal bringe velstand og økonomisk lykke. Noe menneskefigurer skal symbolisere åndenes tjenere. Utenfor skal det være en balkong hvor det plasseres røkelse, vokslys, blomster, vann og gjerne whisky.

SOM OFTEST ØSTVENDT

Åndehuset må plasseres på en bestemt måte, og dette skal skje i samråd med en Brahmin-prest.  Da det ikke lenger er så mange Brahmin-prester igjen kan munker om er opplært av Brahminprester utføre denødvendige seremonier.  Huset skal helst plasseres mot øst, men det viktigste er at hovedhusets skygge ikke faller på det, eller åndehusets skygge ikke faller på hovedhuset.  Mange steder finner du derfor disse åndehusene på toppen av bygninger.  Huset skal helst også være i en høyde som tilsvarer huseierens øyehøyde.

FLYTTES

Hvis situasjonen er den at det må lages et ny åndehus, til erstatning for det gamle, må dette skje på en spesiell måte.  Åndene må følge med til sin nye bolig og den gamle må flyttes til et spesielt sted hvor også andre slike åndehus har blitt plasert.  Dette er gjerne nær et tempel eller annet hellig sted.  Du kan derfor enkelte ganger se slike ansamlinger av eldre åndehus, som ikke lenger er i daglig bruk.

OFRING

Daglig kan det skje ofringer til åndene, oftests bare med utskifting av blomster, lys, røkelse og gjerne med spesielle girlandere.  Ved mere spesielle anledninger, buddhistiske helligdager (wan Phra) litt mere omfattende seremonier, hvor en gjerne også ofrer betelnøtter, bananer, ris, kylling, and og ofte et grisehode.  Dette for å gjøre åndene til lags og med bønn om at alt skal gå vel med eiedom og beboere.

Av: Webjørn Engesrønning

myExtraContent13
myExtraContent15