• Default
  • Blue
  • Green
  • Red
  • Black
myExtraContent1 (only enabled when style-switcher is on)
myExtraContent2 (only enabled when clock bar is on)
myExtraContent5 (reserved for mega-menu navigation option)
myExtraContent7
myExtraContent8 (only enabled when header search bar is on)
myExtraContent9
myExtraContent10 (used for the content of a second sidebar container)


AbortOppdatert: 10/27/2017

Abort sies nå være trygt og legalt i Thailand
Tidligre var abbot ulovlig i Thailand, bortsett fra i tilfeller der graviditet knyttes til voldtekt eller at kvinnens liv står i fare. I slike tilfeller kan abort utføres opp til tolv ukers svangerskap.

I tilfeller der foster med påviste zikavirus-skader kan det utføres abort, og tidsgrensen er utvidet til 24 uker.
myExtraContent13
myExtraContent15